e-learning

Vyznáte sa v revíznych postupoch? : Videokurz

Zmena nášho zákona priniesla so sebou od 1.1.2019 aj zmeny v revíznych postupoch. Stále sa stretávame, že v tejto problematike nemajú verejní obstarávatelia alebo dodávatelia úplne jasno...

Vynovili sme náš vzdelávací portál!

Zjednodušili, sprehľadnili a vynovili sme náš vzdelávací e-learningový portál! Všetky obľúbené kurzy teraz nájdete na novej webovej stránke www.vokurzy.sk...

E-learningový kurz: 4 zmeny pre uchádzačov prichádzajúce s malou novelou

Od 1.11. 2017 prináša malá novela zákona o verejnom obstarávaní výrazné zmeny aj pre uchádzačov. Všetky tieto dôležité zmeny sme pre Vás spracovali v najnovšom videokurze....

E-learningový kurz: Malá novela zákona o verejnom obstarávaní

V tomto novom kurze pripravenom pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a hospodárske subjekty sa dozviete všetky novinky a zmeny, ktoré prichádzajú s malou novelou zákona o verejnom obstarávaní. Výklad je zároveň doplnený aj príkladmi ich aplikácie....

Nový e-learningový kurz: Ako vyplniť a skontrolovať Jednotný európsky dokument (JED)

Pre dodávateľov, verejných obstarávateľov a obstarávateľov sme pripravili na našom e-learningovom protáli praktický kruz vďaka ktorému sa naučia vyplniť a skontrolovať Jednotný európsky dokument...