e-learning

E-learningový kurz: 4 zmeny pre uchádzačov prichádzajúce s malou novelou

Od 1.11. 2017 prináša malá novela zákona o verejnom obstarávaní výrazné zmeny aj pre uchádzačov. Všetky tieto dôležité zmeny sme pre Vás spracovali v najnovšom videokurze....

E-learningový kurz: Malá novela zákona o verejnom obstarávaní

V tomto novom kurze pripravenom pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a hospodárske subjekty sa dozviete všetky novinky a zmeny, ktoré prichádzajú s malou novelou zákona o verejnom obstarávaní. Výklad je zároveň doplnený aj príkladmi ich aplikácie....

Nový e-learningový kurz: Ako vyplniť a skontrolovať Jednotný európsky dokument (JED)

Pre dodávateľov, verejných obstarávateľov a obstarávateľov sme pripravili na našom e-learningovom protáli praktický kruz vďaka ktorému sa naučia vyplniť a skontrolovať Jednotný európsky dokument...

Nový e-learningový kurz - Zákon o registri partnerov verejného sektora 315/2016 Z.z.

Pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov sme pripravili na našom e-learningovom protáli prehľadný kruz vďaka ktorému porozumejú všetkým zmenám, ktoré so sebou novela prináša......

Spúšťame e-learningový portál!

Pokiaľ hľadáte aktuálne informácie z oblasti verejné obstarávania, radi sa vzdelávate a zvyšujete si svoju odbornosť, náš nový e-learningový portál je pre Vás to pravé miesto....