e-learning

Nový e-learningový kurz - Zákon o registri partnerov verejného sektora 315/2016 Z.z.

Pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov sme pripravili na našom e-learningovom protáli prehľadný kruz vďaka ktorému porozumejú všetkým zmenám, ktoré so sebou novela prináša......

Spúšťame e-learningový portál!

Pokiaľ hľadáte aktuálne informácie z oblasti verejné obstarávania, radi sa vzdelávate a zvyšujete si svoju odbornosť, náš nový e-learningový portál je pre Vás to pravé miesto....