E-learningový kurz: 4 zmeny pre uchádzačov prichádzajúce s malou novelou

Od 1.11. 2017 prináša malá novela zákona o verejnom obstarávaní výrazné zmeny aj pre uchádzačov. Všetky tieto dôležité zmeny sme pre Vás spracovali v najnovšom videokurze.

 • Obsah kurzu:
  • Jednoobálkové predkladanie ponúk
  • Vyhodnocovanie referencií
  • Preukázanie splnenia podmienok účastí, ak k nemu nedošlo pred vyhodnotením ponúk
  • Zmena konania o námietkach pri podlimitnom postupe
 • Lektor: Mgr. Jaroslav Lexa
 • Dĺžka trvania video kurzu: 12 minút
 • Určený pre: uchádzačov (hospodárske subjekty)
 • Cena: 15€ s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

Kurz si môžete objednať na našom portáli e-learning.apuen.sk v sekcií Katalóg všetkých kurzov.

Viac informácii o portáli nájdete aj v článku Spúšťame e-learningový portál

Krátku ukážku kurzu si môžete pozrieť tu: