E-learningový kurz: Malá novela zákona o verejnom obstarávaní

V tomto novom kurze pripravenom pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a hospodárske subjekty sa dozviete všetky novinky a zmeny, ktoré prichádzajú s malou novelou zákona o verejnom obstarávaní. Výklad je zároveň doplnený aj príkladmi ich aplikácie.

 • Obsah kurzu:
  • Podlimitná výnimka na znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
  • Výnimka na nákup umeleckého diela
  • Výnimka "štátny in-house"
  • Výnimka pre verejné vysoké školy a VO podľa §7,
  • Výnimka pre nákup potravín,
  • Vyhľadávanie už existujúcich referencií,
  • Zmena ustanovenia §55,
  • Nové možnosti dynamického nákupného systému,
  • Zjednodušenie a zrýchlenie podlimitných zákaziek bez EKS,
  • Zmeny pri EKS
 • Lektor: Mgr. Jaroslav Lexa
 • Dĺžka trvania video kurzu: 12 minút
 • Určený pre: verejných obstarávateľov, obstarávateľov, hospodárske subjekty
 • Cena: 15€ s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

Kurz si môžete objednať na našom portáli e-learning.apuen.sk v sekcií Katalóg všetkých kurzov.

Viac informácii o portáli nájdete aj v článku Spúšťame e-learningový portál

Krátku ukážku kurzu si môžete pozrieť tu: