Nový e-learningový kurz - Zákon o registri partnerov verejného sektora 315/2016 Z.z.

V tomto kurze pripravenom pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov sa dozviete všetko podstatné, čo prináša so sebou zákon 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. Po absolvovaní kurzu už nebudete musieť absolvovať žiadne ďalšie školenie k tejto téme.

 • Obsah kurzu:
  • Pravidlá účinnosti zákona
  • Kedy musíte overovať zápis v Registri partnerov verejného sektora (RPVS)
  • Kto musí byť zapísaný v RPVS
  • Ako a kde overíte zápis
  • Čo sa stane v prípade, ak uzavriete zmluvu s uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v RPVS
  • Čo robiť s odkazmi v zmluvách a súťažných podkladoch na Register konečných užívateľov výhod
  • RPVS z pohľadu subdodávateľov
 • Lektori: Mgr. Marcela Turčanová (Návesňáková), Mgr. Jaroslav Lexa
 • Dĺžka trvania video kurzu: 37 minút
 • Určený pre: Verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 15€ s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

Kurz si môžete objednať na našom portáli e-learning.apuen.sk v sekcií Katalóg všetkých kurzov.

Viac informácii o portáli nájdete aj v článku Spúšťame e-learningový portál

Krátku ukážku kurzu si môžete pozrieť tu: