Vyznáte sa v revíznych postupoch? : Videokurz

So zmenou právnej úpravy od 1.1.2019 došlo aj k zmenám v revíznych postupoch. V našom najnovšom videokurze sme spracovali všetky dôležité informácie, napríklad ako podať žiadosť o nápravu, námietky či odvolanie na Radu ÚVO. Povieme si aj o dôležitých lehotách či výškach kaucií.

Kurz je pre Vás dostupný v na našej stránke www.vokurzy.sk

 • Obsah kurzu:
  • Žiadosť o nápravu
  • Námietky
  • Odvolanie na Radu Úradu pre verejné obstarávanie
  • Lehoty
  • Kaucie
  • Obsahové náležitosti
 • Lektor: Mgr. Marcela Turčanová
 • Dĺžka trvania videokurzu: 25 minút
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 30 € s DPH

Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

Pozrite si krátku ukážku kurzu: