Konferencie

Úžasné miesto stretnutí odborníkov, kolegov, priateľov...

APUEN v spolupráci s APUEN AKADÉMIOU každoročne organizuje jarnú a jesennú konferenciu v oblasti verejného obstarávania.

Jarná konferencie je venovaná štátnej a verejnej správe, inštitúciám i obstarávateľom - inak povedané, všetkým, ktorí vyhlasujú verejné obstarávania.
Jesenná konferencia je organizovaná pre dodávateľov, uchádzačov i záujemcov.

Spoločným znakom oboch konferencii je zaujímavý odborný program, témy prezentované špičkovými odborníkmi zo Slovenka aj zo zahraničia a príjemné prostredie.
Cieľom konferencie je sprostredkovať najnovšie informácie, diskutovať na aktuálne otázky, zistiť reálne problémy praxe. Pridanou hodnotou konferencie je spoznanie nových ľudí, šikovných kolegov, inšpirácia k ďalšej práci a načerpanie energie.

20. - 21. Októbra 2015 : PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Prvá a jediná konferencia na Slovensku určená výlučne uchádzačom....