20. - 21. Októbra 2015 : PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

V spolupráci s našim partnerom, Advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o., pripravujeme pre Vás jedinečnú konferenciu, ktorá je určená výlučne uchádzačom. Miesto pre jej konanie sme zvolili v priestoroch Hotela Majolika **** v Modre. Tešiť sa môžete na skvelý program v podaní výborných prednášajúcich.

Všetko podstatné o konferencii sa dozviete na jej stránke: PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Všetko dôležité o našom partnerovi, Advokátskej kancelárii GARANT PARTNERS legal s.r.o sa môžete dočítať v ich profile : Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o