Registrácia na jarnú konferenciu 2016 je spustená!

Už sa to blíži... Najväčšia jarná konferencia o verejnom obstarávaní bude 15. - 16. marca 2016 v Tatranskej Lomnici. Buďte jej súčasťou a registrujte sa čo najskôr. Hlavnou témou konferencie budú zmeny prichádzajúce s novým zákonom, prednášať budú aj samotní autori zákona.

Pripravované témy konferencie:

15. marec - 1. deň konferencie

 • Vybrané nové inštitúty zo zákona o verejnom obstarávaní (vybrané zaujímavé výnimky, in – house, koncesie a pod.)
 • Zmeny v preukazovaní splnenia podmienok účasti (zmena požadovaných dokladov pri jednotlivých podmienkach, JED a samoočisťovací systém)
 • Konflikt záujmov a kolúzne konanie uchádzačov
 • Reverzná verejná súťaž – inštitút schovaný v § 66 ods. 7
 • Elektronizácia procesov verejného obstarávania

16. marec - 2. deň konferencie

 • Náležitosti zmluvy podľa nového zákona o verejnom obstarávaní
  • Možnosti zmeny zmluvy podľa § 18
  • Dodatkovanie zmlúv a pravidlo de minimum
  • Priame platby subdodávateľom – skúsenosť z Chorvátska
  • Podstúpenie práv pri predaji/zániku jednej zo zmluvných strán
 • Využitie inštitútu vyhradených zákaziek podľa nového zákona
 • Nášľapné míny v novom zákone

Informácie ku konferencii ako aj registráciu nájdete tu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na Vás!