Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

Novelizované znenie zákona s priestorom na poznámky

Pre všetkých, ktorí ste si obľúbili našu verziu zákona s priestorom na poznámky máme skvelú správu. K dispozícií už máme vytlačené novelizované znenie zákona o VO......

Školenie: Nové pravidlá pre eurofondové zákazky a ich kontrolu v roku 2019

V posledný októbrový deň roka 2018 vyšiel novelizovaný Systém riadenia EŠIF (verzia 7) a množstvo upravených metodických pokynov a vzorov CKO určujúcich pravidlá nad rámec zákona o verejnom obstarávaní...

Školenie: Veľká novela pre dodávateľov

Prehľad tých najdôležitejších lehôt, úkonov a dokumentov, ktoré po 1.1.2019 úspešní uchádzači musia vedieť!...

Konferencia Verejné obstarávanie Právo & Prax 2019

Čaká nás už 7. ročník najväčšej jarnej konferencie pre profesionálov vo verejnom obstarávaní. Na všetkých sa nesmierne tešíme 19. - 20. marca už tradične v Tatranskej Lomnici......

Videoblog: Vyhodnocovanie ponúk po 1.1.2019

V našom najnovšom videu sme spracovali 3 spôsoby ako vyhodnocovať ponuky po 1.1.2019. Nechýba ani najnovší a najrýchlejší, tzv. superreverz....