Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

Školenie : Novely a najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní

Život verejných obstarávateľov a obstarávateľov ovplyvnia posledné novely. Aktuálne účinná novela zákona o Registri partnerov verejného sektora mení pravidlá, kedy je možné podísať zmluvu s úspešným uchádzačom. Od januára 2020 nás aj novelizácia zákona o verejnom obstarávaní...

Ako prebieha proces verejného obstarávania

Pozrite si zjednodušený pohľad na fungovanie procesu verejného obstarávania od vzniku nákupnej požiadavky až po samotné zazmluvnenie...

Prečo najlacnejšie častokrát nie je najlacnejšie?

Pri obstarávaní tovarov alebo služieb sa často stretávame s fixáciou na najnižšiu nákupnú cenu. A práve vtedy sa môžeme vystaviť hrozbe, že nakúpime neekonomicky....

Pripravuje sa novela nášho zákona

Úrad pre verejné obstarávanie predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely nášho zákona....

Júnová aktualizácia príručiek

V mesiaci jún vydali riadiace a sprostredkovateľské orgány nové príručky týkajúce sa realizácie a kontroly eurofondových verejných obstarávaní......