Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

Register partnerov verejného sektora

Potrebujete sa zapísať do registra partnerov verejného sektora? Ste na správnom mieste

Register partnerov verejného sektora zavádza novú registračnú povinnosť pre široké spektrum spoločností, ktorú je potrebné splniť si najneskôr do 31.7.2017. Spoločnosti sa musia zapísať do registra partnerov verejného sektora....

IT zákazky

Všimli sme si, že prestali vychádzať oznámenia o PRK na IT zákazky. Tušíte správne, áno, ÚVO zastavilo zverejňovanie...

Nové číslo Bulletinu 1/2017

Pripravili sme nové číslo Bulletinu pre profesionálov vo verejnom obstarávaní a firemnom nákupe....

Dve skvelé správy: Program na jarnú konferenciu je hotový a UVO nad ňou prevzal záštitu!

Dokončili sme ten najzaujímavejší program s najdiskutovanejšími témami v histórií konferencie! Jeho kvalitu podporila aj pani predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Ing. Zita Táborská, ktorá prebrala odbornú záštitu nad celou konferenciou!...

Jedinečná jarná konferencia Verejné obstarávanie 2017 Právo & Prax sa pomaly blíži

V. ročník bude výnimočný doplnením odborných prednášok o panelové diskusie. Budeme sa snažiť priblížiť a vysvetliť pohľady i názory teoretikov, praktikov aj kontrolórov...