Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

Nové školenie pre dodávateľov: Protischránkový zákon pre dodávateľov

Pre všetkých dodávateľov verejného sektora sa udiala veľmi dôležitá legislatívna zmena. Zákon o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z. bol dňa 29.11.2016 novelizovaný zákonom 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora....

Nový e-learningový kurz - Zákon o registri partnerov verejného sektora 315/2016 Z.z.

Pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov sme pripravili na našom e-learningovom protáli prehľadný kruz vďaka ktorému porozumejú všetkým zmenám, ktoré so sebou novela prináša......

Spúšťame e-learningový portál!

Pokiaľ hľadáte aktuálne informácie z oblasti verejné obstarávania, radi sa vzdelávate a zvyšujete si svoju odbornosť, náš nový e-learningový portál je pre Vás to pravé miesto....

Jedinečná jarná konferencia Verejné obstarávanie 2017 Právo & Prax sa pomaly blíži

V. ročník bude výnimočný doplnením odborných prednášok o panelové diskusie. Budeme sa snažiť priblížiť a vysvetliť pohľady i názory teoretikov, praktikov aj kontrolórov...

Krásny nový rok 2017!

Prajeme Vám všetkým krásny nový rok 2017!

Nech sa Vám splnia tajné priania, nech anjeli Vaše cesty chránia, nech problémy sa Vás stránia, nech dobré víly od chorôb Vás bránia....