Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

Aktualizácia systému riadenia EŠIF a metodických pokynov CKO

Posledný októbrový deň boli Centrálnym koordinačným orgánom zverejnené aktualizácie Systému riadenia EŠIF a metodických pokynov CKO, ktoré budú v najbližších týždňoch zapracovávané riadiacimi orgánmi do príručiek pre prijímateľov....

10 dôležitých zmien, ktoré prinesie novela zákona od 1.1.2020

Novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne UVO už bola schválená parlamentom a predložená na podpis pani prezidentke. V prípade, že novelu podpíše, môžeme očakávať......

Školenie : Novely a najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní

Život verejných obstarávateľov a obstarávateľov ovplyvnia posledné novely. Aktuálne účinná novela zákona o Registri partnerov verejného sektora mení pravidlá, kedy je možné podísať zmluvu s úspešným uchádzačom. Od januára 2020 nás čaká aj novelizácia zákona o verejnom obstarávaní...

Ako prebieha proces verejného obstarávania

Pozrite si zjednodušený pohľad na fungovanie procesu verejného obstarávania od vzniku nákupnej požiadavky až po samotné zazmluvnenie...

Prečo najlacnejšie častokrát nie je najlacnejšie?

Pri obstarávaní tovarov alebo služieb sa často stretávame s fixáciou na najnižšiu nákupnú cenu. A práve vtedy sa môžeme vystaviť hrozbe, že nakúpime neekonomicky....