Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

Publikácia : Riadenie konfliktu v organizáciách

Mnohí si určite spomínate na skvelého Jana Vaška a na jeho prednášky na našich jarných konfrenciách v Tatranskej Lomnici. Jan tento rok vydal výbornú publikáciu zameranú na...

Vyšla nová verzia Systému riadenia EŠIF

Od 30. apríla je účinná nová verzia Systému riadenia EŠIF. Ide v poradí už o 8. verziu....

Infografika : Druhá ex ante kontrola nadlimitných zákaziek

V našej najnovšej infografike sme pre Vás spracovali postupnosť krokov vrátane lehôt pri druhej ex ante kontrole nadlimitných zákaziek...

Nová príručka IROP k verejnému obstarávaniu

Ministersto pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aktualizovalo v rámci IROP príručku k procesu verejného obstarávania. Táto verzia príručky platí pre prioritné osi 1 až 5...

Školenie: Nové pravidlá pre eurofondové zákazky a ich kontrolu v roku 2019

V posledný októbrový deň roka 2018 vyšiel novelizovaný Systém riadenia EŠIF (verzia 7) a množstvo upravených metodických pokynov a vzorov CKO určujúcich pravidlá nad rámec zákona o verejnom obstarávaní...