Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

Infografika : Druhá ex ante kontrola nadlimitných zákaziek

V našej najnovšej infografike sme pre Vás spracovali postupnosť krokov vrátane lehôt pri druhej ex ante kontrole nadlimitných zákaziek...

Nová príručka IROP k verejnému obstarávaniu

Ministersto pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aktualizovalo v rámci IROP príručku k procesu verejného obstarávania. Táto verzia príručky platí pre prioritné osi 1 až 5...

Školenie: Nové pravidlá pre eurofondové zákazky a ich kontrolu v roku 2019

V posledný októbrový deň roka 2018 vyšiel novelizovaný Systém riadenia EŠIF (verzia 7) a množstvo upravených metodických pokynov a vzorov CKO určujúcich pravidlá nad rámec zákona o verejnom obstarávaní...

Školenie: Veľká novela pre dodávateľov

Prehľad tých najdôležitejších lehôt, úkonov a dokumentov, ktoré po 1.1.2019 úspešní uchádzači musia vedieť!...

Konferencia Verejné obstarávanie Právo & Prax 2019

Čaká nás už 7. ročník najväčšej jarnej konferencie pre profesionálov vo verejnom obstarávaní. Na všetkých sa nesmierne tešíme 19. - 20. marca už tradične v Tatranskej Lomnici......