Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

Video príspevok na tému Jednotného európskeho dokumentu

Na náš YouTube kanál sme pridali nové video na tému Jednotného európskeho dokumentu.......

Nové školenie - Jednotný európsky dokument

Pripravili sme nové školenie na veľmi aktuálnu a zaujímavú tému týkajúcu sa Jednotného európskeho dokumentu.......

Video príspevok na tému povinnosti preukázania oprávnenia dodávať tovar, poskytovať službu, vykonávať stavebnú prácu.

V našom najnovšom video príspevku sme pre Vás spracovali tému splnenia podmienky osobného postavenia......

PRAKTICKÁ APLIKÁCIA VYBRANÝCH USTANOVENÍ NOVÉHO ZÁKONA A ZMENY V POSTUPOCH Z POHĽADU OBSTARÁVATEĽA

Nové školenie určené výlučne obstarávateľom zamerané na praktickú aplikáciu vybraných ustanovení nového zákona a zmien v postupoch....

Nový termín školenia k praktickej aplikácii nového zákona o VO

Pripravili sme pre Vás nový termín veľmi úspešného školenia na tému praktickej aplikácie nového zákona o verejnom obstarávaní....