Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

Register partnerov verejného sektora

Potrebujete sa zapísať do registra partnerov verejného sektora? Ste na správnom mieste

Register partnerov verejného sektora zavádza novú registračnú povinnosť pre široké spektrum spoločností, ktorú je potrebné splniť si najneskôr do 31.7.2017. Spoločnosti sa musia zapísať do registra partnerov verejného sektora....

Umenie vyhlasovania fondových zákaziek

Určite sa zhodneme, že úspešne vyhlásiť fondovú zákazku je istým spôsobom umenie. Na túto tému sme pre Vás spoločne s odborníkom na eurofondy pripravili nové školenie....

Novela zákona o verejnom obstarávaní už vyšla v zbierke zákonov

Novela zákona o verejnom obstarávaní už vyšla v zbierke zákonov. Ide o zákon č. 93/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov....

Verejné obstarávanie pre začiatočníkov

Dvojdňové školenie sme pripravili pre všetkých verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí sa verejnému obstarávaniu začínajú venovať alebo s ním majú zatiaľ len málo skúseností....

Obstarávanie kvalitných potravín

Téma, ktorá momentálne rezonuje aj medzi širokou verejnosťou vzhľadom na medializovaný prípad dovozu zdravotne závadného mäsa zo zahraničia. Má byť pri obstarávaní potravín hlavným kritériom nízka cena alebo si radšej zvoliť kvalitatívne kritériá?...