Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

Zákon o Vo bol novelizovaný

Novela zákona 9/2021 Z.z. mení zákon o verejnom obstarávaní. Zmena sa týka priamych rokovacích konaní....

Videoprednáška : Definícia predmetu zákazky pohľadom aktuálnej praxe

Večnú dilemu definície zákazky sa pokúsime spoločne rozlúštiť pohľadom najnovšej rozhodovacej praxe UVO, ktorá vychádza z kľúčových rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie....

VIDEOPREDNÁŠKA : Možnosti expresného nákupu počas pandémie COVID-19

Koronakríza ukázala potrebu expresne rýchlych nákupov, ktoré však musia byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní....

ÚVO otvára odbornú diskusiu k novele zákona o verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil vlastnú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá okrem iného prináša zmenu limitov alebo zavádza inštitút tzv. špekulatívnych námietok....

Konferencia Verejné obstarávanie 2020 Právo & Prax

Tohtoročné výnimočné stretnutie profesionálov vo verejnom obstarávaní sa uskutoční v jesennom termíne 13. - 14. októbra. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa bude možné konferencie zúčastniť iba on-line prostredníctvom živého prenosu....