10 zmien, ktoré prichádzajú s malou novelou

V zbierke zákonov včera vyšla avizovaná malá poslanecká novela zákona o verejnom obstarávaní. Nájdete ju pod číslom 248/2017 Z.z.

Od 1.11. tak môžeme očakávať týchto 10 výborných a dôležitých zmien, ktoré sme spracovali aj v našom: videokurze:

  • Podlimitná výnimka na znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
  • Výnimka na nákup umeleckého diela,
  • Výnimka "štátny in-house",
  • Výnimka pre verejné vysoké školy a VO podľa §7,
  • Výnimka pre nákup potravín,
  • Vyhľadávanie už existujúcich referencií,
  • Zmena ustanovenia §55,
  • Nové možnosti dynamického nákupného systému,
  • Zjednodušenie a zrýchlenie podlimitných zákaziek bez EKS,
  • Zmeny pri EKS.