Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

Nakupovanie počas mimoriadnej udalosti

Úrad pre verejné obstarávanie vydal usmerenenie pre verejných obstarávateľov ako nakupovať v čas mimoriadnej udalosti. Usmernenie obsahuje aj 6 modelových situácií, ktoré reagujú na aktuálnu situáciu....

Konferenciu presúvame na iný termín

Žiaľ v dôsledku aktuálnej situácie ohľadne koronavírusu COVID-19 sme sa rozhodli konferenciu preložiť na október 2020....

Všeobecné metodické usmernenie k splnomocneniam

Úrad pre verejné obstarávanie vo svojej rozhodovacej činnosti zaznamenal častý výskyt nedostatkov pri preukazovaní splnomocnenia na zastupovanie, ktoré vyvolávajú odôvodnené pochybnosti...

Výber z metodickej činnosti ÚVO za rok 2019

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil materiál v ktorom zhrnul svoju metodickú činnosť za rok 2019. V materiáli nájdete okruhy najčastejších otázok...

Posledné voľné miesta : Konferencia Verejné obstarávanie 2020 Právo & Prax

Blíži sa výnimočné stretnutie profesionálov vo verejnom obstarávaní na najväčšej jarnej konferencií. V roku 2020 sa stretneme 17. - 18. marca v Tatranskej Lomnici...