Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

Eurofondové zákazky a ich kontrola

Pokračovanie série obľúbených školení na tému verených obstarávaní pri eurofondových zákazkách. Najnovšie školenie sa zameria na praktické skúsenosti s eurofondovými verejnými obstarávaniami a ich kontrolami....

Pripravovaná novela je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Novela nášho zákona je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pozrite sa čo zaujímavé nám UVO pripravilo....

Diskusia k novele zákona o verejnom obstarávaní.

Prinesie novela nášho zákona zrýchlenie verejných obstarávaní, zvýšenie transparentnosti a pomôže podnikateľskému prostrediu? Podarí sa zlepšiť kontrolu verejných obstarávaní......

Nové školenie pre projektové tímy prijímateľov eurofondov!

Príďte sa naučiť a inšpirovať, ako úspešne zvládnuť určovanie PHZ a predkladanie dokumentácie k VO na výkon kontroly! Spoločne sa na školení budeme venovať témam ako je určovanie PHZ podľa zákonných...

Školenie: Vybrané nástroje zákona pre operatívny nákup verejných obstarávateľov

Pripravované školenie bude v duchu odkrývania „tajných“ nástrojov zákona, ktoré uľahčia zvládať pravidelnú operatívu a stratégiu výberových konaní pre verejných obstarávateľov....