Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

Od 1.1.2020 budú platiť nové limity!

Úrad pre verejné obstarávanie vyhláškou 428/2019 Z. z. mení od 1.1.2020 finančné limity pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a limit pri súťaži návrhov....

Nákupné fórum obstarávateľov

Začiatkom apríla 2020 nás čaká špecifikcé dvojdňové školenie určené špeciálne pre obstarávateľov. Počas dvoch dní si preberieme témy a situácie, ktoré sa ich najviac dotýkajú...

Novela neprešla parlamentom!

Poslanci neprelomili veto pani prezidentky a tak o 1. januára novela nebude......

Všeobecné metodické usmernenie k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti

Úrad pre verejné obstarávanie vydal všeobecné metodické usmernenie k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia...

Aktualizácia systému riadenia EŠIF a metodických pokynov CKO

Posledný októbrový deň boli Centrálnym koordinačným orgánom zverejnené aktualizácie Systému riadenia EŠIF a metodických pokynov CKO, ktoré budú v najbližších týždňoch zapracovávané riadiacimi orgánmi do príručiek pre prijímateľov....