4 najväčšie problémy, s ktorými sa stretávajú praktici

Podľa štúdie Európskej komisie realizovanej v členských štátoch EU, toto sú štyri najväšie problémy, s ktorými sa stretávajú praktici vo verejnom obstarávaní:

  • komplexnosť postupov,
  • vysoká pracovná záťaž,
  • časová tieseň,
  • časté legislatívne zmeny.

Z výskumu ďalej vyplynulo, že medzi problémy taktiež patrí nedostatok odborných technických vedomostí, nejasné pravidlá, nedostatok kvalifikovaných nákupcov a aj slabá podpora.

4 problemy praktikov