Infografika : Druhá ex ante kontrola nadlimitných zákaziek

V našej najnovšej infografike sme pre Vás spracovali postupnosť krokov vrátane lehôt pri druhej ex ante kontrole nadlimitných zákaziek podľa systému riadenia EŠIF.

Infografika zobrazuje scenár, kedy RO ani ÚVO nenašli pochybenie s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok VO a bude možné podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom.

Našu infografiku si môžete aj vytlačiť z pdf súboru.

Druhá ex ante kontrola nadlimitných zákaziek