Júnová aktualizácia príručiek

V mesiaci jún vydali riadiace a sprostredkovateľské orgány nové príručky týkajúce sa realizácie a kontroly eurofondových verejných obstarávaní.

Impulzom ku zmenám bolo najmä zosúladenie sa so systémom riadenia EŠIF a zohľadnenie doterajších skúseností s procesmi realizácie a kontrol verejných obstarávaní.

Prehľadný zoznam príručiek spolu s dátumami ich účinnosti si môžete pozrieť nižšie: