Nová príručka IROP k verejnému obstarávaniu

Ministersto pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aktualizovalo v rámci IROP príručku k procesu verejného obstarávania. Táto verzia príručky platí pre prioritné osi 1 až 5 a je účinná od 1.4.2019. Je potrebné riadiť sa ňou aj pri aktuálnom predkladaní dokumentácie k verejnému obstarávaniu.

Zmeny v príručke reflektujú aktuálny systém riadenia EŠIF a upravujú napríklad aj nové nároky na formu predkladania dokumentácie k verejnému obstarávaniu na výkon kontroly.

Novú verziu dokumentov si môžete stiahnuť priamo na stránke ministerstva : Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 3.0