Nové limity pre nadlimitné zákazky

Úrad pre verejné obstarávanie vydal vyhlášku 118/2018 Z.z., ktorá upravuje už dávnejšie avizované limity pre nadlimitné zákazky. Vyhláška nadobúda účinnosť od 20.4.2018.

Znenie vyhlášky si môžete pozrieť tu: 118/2018 Z.z

Limity vo vyhláške sa menia nasledovne:

Zmena limitov 2018