Nové limity pre nadlimitné zákazky od 2018

Európska komisia vydala nové nariadenia, ktorými sa v roku 2018 budú dvíhať prahové hodnoty pre nadlimitné zákazky. Tieto limity budeme môcť používať až keď UVO vydá novú vyhlášku.

Limity v avizovanej vyhláške sa zmenia nasledovne:

Zmena limitov 2018