Novela zákona o verejnom obstarávaní

Prezident podpísal "nepriamu" novelu zákona o VO. Ide o zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Účinnosť nadobúda od 1.5. 2018 (jeden bod od 1.1.2020). Dobrou správou je, že nám pribudla aj nová výnimka.

Celé znenie zákona nájdete v spodnej časti stránky: Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov