Novelizované znenie zákona s priestorom na poznámky

Pre všetkých, ktorí ste si obľúbili našu verziu zákona s priestorom na poznámky máme skvelú správu. K dispozícií už máme vytlačené novelizované znenie zákona o VO.

Pokiaľ by ste mali záujme si túto našu verziu zákona objednať, môžete tak urobiť zaslaním emailu na vzdelavanie@apuen.sk s informáciami:

  • koľko ks si želáte,
  • na akú adresu Vám výtlačok/výtlačky môžeme zaslať,
  • fakturačné údaje.

Cena jedného výtlačku je 5,50 € vrátane DPH.
Poštovné 1ks vychádza 0,95€, 2ks 1,65€, 3ks a 4ks 2,60€....

Zmena limitov 2018