Od 1.1.2020 budú platiť nové limity!

Úrad pre verejné obstarávanie vyhláškou 428/2019 Z. z. mení od 1.1.2020 finančné limity pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a limit pri súťaži návrhov.

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že kľúčové limity od januára 2020 klesajú.

Úrad nezabudol na prechodné ustanovenia a tak na všetky zákazky vyhlásené ešte v tomto roku sa budú uplatňovať aktuálne platné limity.

Pozrite si kompletné znenie vyhlášky 428/2019 Z. z.

Kliknutím na obrázok zobrazíte pdf súbor, ktorý je možné vytlačiť vo formáte A4