Praktická aplikácia veľkej novely zákona - termíny školení

Praktická aplikácia veľkej novely zákona o VO

Na tejto sérií školení si s pomocou našich procesných diagramov ukážeme nové zmeny. Väčšina zmien sa dotýka samotných procesov nákupu (výberu dodávateľa) a teda si povieme čo robiť, kedy to robiť a ako to robiť.

Názorne si prejdeme postup pri zákazke s nízkou hodnotou, podlimitné postupy a nadlimitnú verejnú súťaž. Neobídeme ani zmeny pri vystavovaní referencií a zmeny pri námietkach a kontrole.
Na školení sa dozviete všetko podstatné, čo potrebujete vedieť k vyhlasovaniu súťaží.

Termíny školení: