Pripravili sme nové číslo Bulletinu

Rok 2018 začíname aj novým číslom Bulletinu pre profesionálov vo verejnom obstarávaní a firemnom nákupe. V tomto čísle prinášame napríklad aj pohľad splnomocnenca Vlády SR pre rómsku komunitu na sociálne aspekty verejného obstarávania, dočítate sa aj o vzťahoch nákupcu vs. interného zákazníka alebo o tom, či sa dodržujú princípy verejného obstarávania a o mnohom inom.

Všetky články a celé číslo Bulletinu si môžete prečítať na tejto adrese: Bulletin 1/2018