Pripravovaná novela je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Novela nášho zákona je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Pozrite sa čo zaujímavé nám UVO pripravilo.

Návrh novely do MPK