Pripravuje sa novela nášho zákona

Úrad pre verejné obstarávanie predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely nášho zákona. V prípade, že návrh prejde legislatívnym procesom, od 1.1.2020 môžeme očakávať zmeny.

Predložený návrh ÚVO obsahuje 72 bodov , ktoré menia či dopĺňajú súčasnú podobu zákona. Medzirezortné pripomienkové konanie potrvá do 22.7.2019. Určite si preto nezabudnite preštudovať navrhované zmeny a prípadne ich aj pripomienkovať.

Pozrite si návrh tu: Medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu o verejnom obstarávaní