Publikácia : Riadenie konfliktu v organizáciách

Mnohí si určite spomínate na skvelého Jana Vaška a na jeho prednášky na našich jarných konfrenciách v Tatranskej Lomnici. Jan tento rok vydal výbornú publikáciu s názvom "Řízení konfliktu v organizacích. Anatomie obchodního sporu."

Publikácia vychádza z reálneho obchodného prípadu a ukazuje postupnú eskaláciu sporu medzi dlhoročnými partnermi v automobilovom priemysle.

Druhá časť publikácie podrobne predstavuje viacstupňový mechanizmus eskalácie sporu, rozhodovací model KAPR, špecifický proces riadenia komoditného rizika a kľúčové princípy doby post - rozpočtovej.

Prínosom knihy pre prax nákupcu je detailnlý popis fáz konfliktu zasadený do reálneho kontextu, ktorý pomáhla lepšie pochopiť dynamiku obchodných sporov, odhadnúť ďalšie kroky protistrany a prípadnú konfrontáciu včas de-eskalovať.

Pokiaľ by ste sa o publikácií chceli dozvedieť viac a prípadne si ju aj objednať, určite navštívte facebookovú stránku Jana Vaška: Řízení konfliktu v organizacích. Anatomie obchodního sporu.