Všeobecné metodické usmernenie k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti

Úrad pre verejné obstarávanie vydal všeobecné metodické usmernenie k vyhodnocovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) zákona v prípade verejných obstarávaní začatých pred 1. 12. 2019. Ide najmä o predkladanie potvrdení o neexistencií nedoplatkov voči colnému úradu o ktorom sme diskutovali aj na našich školeniach.

Všeobecné metodické usmernenie rieši absentujúce prechodné ustanovenia a tým pádom verejné obstarávania je potrebné dokončiť v zmysle právnej úpravy podľa ktorej boli vyhlásené.

Celé metodické usmernenie nájdete tu: Všeobecné metodické usmernenie k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti