Výber z metodickej činnosti ÚVO za rok 2019

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil materiál v ktorom zhrnul svoju metodickú činnosť za rok 2019.

Materiál obsahuje najčastejšie okruhy otázok, ktoré boli predmetom metodickej práce Inštitútu verejného obstarávania, ako aj prehľady výkladových stanovísk, všeobecných metodických usmernení a dôležitých metodických usmernení v roku 2019.

Pozrite si materiál