Výkladové stanovisko k elektronizácií VO

Dnes vyšlo výkladové stanovisko k elektronizácií verejného obstarávania č. 4/2018.

"Povinnosť elektronickej komunikácie je od 19. 10. 2018 nutné zabezpečiť v akomkoľvek postupe verejného obstarávania (nadlimitnom alebo podlimitnom) zadávanom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bez ohľadu na dátum jeho vyhlásenia."

Celé výkladové stanovisko si môžete prečítať na stránke ÚVO.