Vyšla nová verzia Systému riadenia EŠIF

Od 30. apríla je účinná nová verzia Systému riadenia EŠIF. Ide v poradí už o 8. verziu.

Aktualizovanú verziu si môžete stiahnuť priamo zo stránky Úradu vlády SR : Systém riadenia EŠIF, verzia 8.