Vyznáte sa v revíznych postupoch? : Videokurz

So zmenou právnej úpravy od 1.1.2019 došlo aj k zmenám v revíznych postupoch. V našom najnovšom videokurze sme spracovali všetky dôležité informácie, napríklad ako podať žiadosť o nápravu, námietky či odvolanie na Radu ÚVO. Povieme si aj o dôležitých lehotách či výškach kaucií.

Kurz je pre Vás dostupný v na našej stránke www.vokurzy.sk

 • Obsah kurzu:
  • Žiadosť o nápravu
  • Námietky
  • Odvolanie na Radu Úradu pre verejné obstarávanie
  • Lehoty
  • Kaucie
  • Obsahové náležitosti
 • Lektor: Mgr. Marcela Turčanová
 • Dĺžka trvania videokurzu: 25 minút
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 30 € s DPH

Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)