Zmeny pri čerpaní eurofondov!

Tohtoročný helloween bol pred pár dňami pre eurofondovú komunitu na Slovensku naozaj strašidelný – 31.10.2018 Centrálny koordinačný orgán vydal okrem významnej novely Systému riadenia EŠIF (verzia 7) aj aktualizáciu 17 (!) metodických pokynov a pridal jeden úplne nový – MP CKO č. 36 ku kontrole zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody a v rámci dynamického nákupného systému.

Súčasne sa k tomuto dátumu menilo alebo vytvorilo aj 18 vzorov CKO. Takže, žiadatelia a prijímatelia NFP, majte sa na pozore, tieto zmeny začnú vaši poskytovatelia v novembri zapracovávať do riadiacej dokumentácie a najneskôr v decembri očakávajte aktualizované príručky pre žiadateľov a prijímateľov a súvisiace pravidlá čerpania eurofondov – vrátane zmien v pravidlách realizácie a kontroly verejných obstarávaní.

Sledujte našu stránku alebo facebook, pretože k týmto zmenám plánujeme zorganizovať aj nové školenie.

Aktualizovaný systém riadenia nájdete na stránke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/