O nás

Asociácia APUeN SK bola založená v roku 2012 a daná skratka znamená Asociácia používateľov a priaznivcov eAukcií.

Cieľom asociácie je predovšetkým prispievať k implementácií eAuckií a ďalších elektronických nástrojov do procesov nákupu – firemného aj štátneho. Ak sa elektronické nástroje používajú správne, ich prínos je nepostrádateľný. Ušetria energiu pracovníkom a finančné prostriedky organizáciám. Aj preto ich máme radi.

Asociáciu vedú slovenskí odborníci na elektronické nástroje a verejné obstarávanie – pán Milan Kaplan a Jaroslav Lexa.

Milan Kaplan

Milan Kaplan

Marketingový specialista, konzultant, vedoucí projektu PROe.biz. Spoluautor knih Firemní nákup a e-aukce a Jak levněji a lépe nakupovat. E-bizové zkušenosti prezentuje na odborných konferencích v Česku, na Slovensku a v Polsku. V devadesátých letech založil firmu NAR, která se specializovala na implementaci marketingových procesů do průmyslových podniků. Na konci devadesátých let firma začíná vyvíjet a následně prosazovat v praxi e-bizové technologie ke zvyšování efektivity manažerských rozhodnutí v prostředí nákupního marketingu institucí a firem. V současnosti je NAR největším poskytovatelem nákupních e-bizových technologií a know how v Česku a na Slovensku.

Mgr. Jaroslav Lexa

Mgr. Jaroslav Lexa

Pracoval ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V predcházajúcom období pracoval na odbore legislatívy a metodiky Úradu pre verejné obstarávanie. Od roku 2001 patril medzi odborne spôsobilou osobou pre verejné obstarávanie. Aktívne prednáša problematiku verejného obstarávania. V roku 2010 vydal knihu, v ktorej sa nachádza viac ako 330 praktických príkladov z praxe z oblasti verejného obstarávania. Aktuálne sa kniha vydáva v elektronickej verzii. Od septembra roku 2012 pôsobi na pozícii riaditeľa slovenskej asociácie APUeN.

Mgr. Marcela Návesňáková

Mgr. Marcela Turčanová (Návesňáková)

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici vyštudovala Andragogiku v špecializácií Profesijná andragogika so zameraním na androdidaktické a diagnostické aspekty progresívnych foriem vzdelávania dospelých. Od roku 2013 pôsobí v asociácií APUeN SK, kde sa venuje projektom profesijného vzdelávania a elektronizácie verejného obstarávania. Od júla 2014 sa intenzívne zaoberá problematikou elektronického trhoviska a jeho využitia v praxi. Od jesene 2014 v tejto oblasti aj lektoruje. Pripravuje viaceré medzinárodné konferencie týkajúce sa problematiky verejného obstarávania. Usporadúva prestížnu súťaž Cenu čestného nákupu (FSA), kde odborníci oceňujú subjekty využívajúce elektronické nástroje vo verejnom obstarávaní a firemnom nákupe. Je členkou Fóra expertov, poradného orgánu predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie.