Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora zavádza novú registračnú povinnosť pre široké spektrum spoločností, ktorú je potrebné splniť si najneskôr do 31.7.2017.

Okrem iného tento register nahradil pôvodne používaný Register konečných užívateľov výhod a sprísnil overovacie povinnosti. Tie si už nemôžu dodávatelia vykonávať sami, potrebujú na to tzv. oprávnenú osobu, ktorá im bude so všetkým pomáhať.

Zápis do registra partnerov sa týka fyzických (živnostníci) aj právnických osôb, ktoré majú uzatvorené zmluvy alebo plánujú uzatvoriť zmluvy v určitých hodnotách a v jednej z týchto oblastí:

  • čerpajú akékoľvek finančné prostriedky od štátu, z fondov alebo dostali investičnú pomoc,
  • uzatvárajú zmluvy v rámci verejného obstarávania,
  • prenajímajú si alebo odkupujú majetok obcí, štátu alebo krajov,
  • poskytujú zdravotnú starostlivosť alebo dostávajú prostriedky z verejného zdravotníctva,
  • pôsobia v oblasti energetiky, banskej činnosti alebo geodézii,
  • majú alebo nadobúdnu pohľadávky voči verejnému sektoru alebo
  • sú subdodávatelia vyššie uvedených zmlúv.

Nie ste si istí, či sa musíte zapísať aj Vy? Kontaktuje nás a my sa na to pozrieme!

Potrebujete sa zapísať? Pomôžeme Vám!

Vy pokračujte vo svojom biznise, my Vám umožníme uzatvárať nové kontrakty!