Najdôležitejšia rozhodovacia prax k novému zákonu - Banská Bystrica

Popis

Toto je 5 dôvodov, prečo by ste sa školenia mali zúčastniť:

  • Rozhodnutia vyjasňujú aplikačnú prax v konkrétnych aj podobných situáciách.
  • Zistíte ako argumentovať pri výkone kontroly Vášho verejného obstarávania.
  • Poučíte sa zo situácií, ktorými si už prešli Vaši kolegovia (nemusíte už objavovať objavené).
  • Naučíte sa lepšie pripraviť verejné obstarávanie.
  • Budete odborne rásť.

Na školení sa budeme venovať najdôležitejší rozhodnutiam, ktoré ovplyvnili a ovplyvňujú aplikačnú prax.

Všetci účastníci školenia získajú 50% zľavu na e-learningový videokurz k Malej novele zákona o VO.

Termín

02. 10. 2017

Miesto konania

Banská Bystrica


Hotel Lux, Nám. slobody 2

Mapa