Realizovanie eurofondových zákaziek podľa aktualizovaných pravidiel - Banská Bystrica

Popis

Na školení odznejú aktuálne novinky v pravidlách pre eurofondové zákazky a príklady dobrej praxe, z ktorých sa dokážete inšpirovať.

Vedieť sa zorientovať v spleti meniacich sa pravidiel systému riadenia EŠIF a v zložitom zákone o verejnom obstarávaní je náročné, ale zároveň nevyhnutné pre úspešnú realizáciu projektov a čerpanie eurofondov.

Príďte sa naučiť a diskutovať, ako to vlastne je, prečo sú tieto pravidlá riadiacich a sprostredkovateľských orgánov prísnejšie a predovšetkým, ako správne realizovať verejné obstarávania pri financovaní z EŠIF.

Termín

03. 10. 2017

Miesto konania

Banská Bystrica


Hotel Lux, Nám. slobody 2

Mapa