Vybrané nástroje zákona pre operatívny nákup obstarávateľov

Popis

Tohtoročné dvojdňové jarné stretnutie obstarávateľov bude v duchu odkrývania „tajných“ nástrojov zákona, ktoré uľahčia zvládať pravidelnú operatívu a stratégiu výberových konaní.

Zameriame sa na využívania rámcových dohôd a možnosti ich opätovného otvárania a zadávania zákaziek, využitie rôznych typov elektronických aukcií pred aj po uzatvorení rámcových zmlúv, možnosti dynamického nákupného systému a jeho odlišností od kvalifikačných systémov. Spoločne rozanalyzujeme prípadovú štúdiu opätovného zadania nových, ale očakávaných služieb v priebehu trvania kontraktu i situácie vyhodnotenia predloženého jednotného európskeho dokumentu.

Termín

15. 05. 2018 - 16. 05. 2018

Miesto konania

Tatranská Lomnica


Penzión Teniscentrum ***

Mapa