Eurofondové zákazky a ich kontrola

Popis

Eurofondy – verejné obstarávanie – oprávnenosť výdavkov - korekcie, workshop o praktických skúsenostiach s eurofondovými verejnými obstarávaniami a ich kontrolami.

Obsahom praktického workshopu budú témy týkajúce sa prípravy verejného obstarávania, delenia a spájania zákaziek, vyhýbania sa diskriminačnému opisu predmetu zákazky a mnohé iné.

Pozrieme sa na priebeh a trvanie kontroly VO u poskytovateľa podľa aktualizovaných pravidiel EŠIF a na trendy eurofondových kontrol VO, ako aj na špecifiká riadiacej dokumentácie vybraných operačných programov.

Témy budú obohatené o pohľady kontrolórov poskytovateľov NFP a o skúsenosti s auditmi.

Termín

14. 06. 2018

Miesto konania

Bratislava


Ružová dolina 6

Mapa