Určovanie PHZ a predkladanie dokumentácie k verejnému obstarávaniu na výkon kontroly

Popis

Školenie je vypredané. Ďakujeme za Váš záujem.

Príďte sa naučiť a inšpirovať, ako úspešne zvládnuť určovanie PHZ a predkladanie dokumentácie k VO na výkon kontroly!

Spoločne sa na školení budeme venovať témam ako je určovanie PHZ podľa zákonných a eurofondových pravidiel, správne špecifikovanie opisu predmetu zákazky, význam plánu VO prijímateľa vo vzťahu k rozpočtu projektu, ako posúdiť spájanie a rozdelenie zákaziek a mnohé iné.

Obsahom školenia budú aj praktické prípady vybraných problémov, a dozviete sa, aké sú finančné dôsledky porušení eurofondových pravidiel pri verejnom obstarávaní (korekcie).

Školenie je určené najmä pre projektové tímy prijímateľov eurofondov

Termín

13. 09. 2018

Miesto konania

Bratislava


Ružová dolina 6

Mapa