Praktická aplikácia veľkej novely zákona o VO - Bratislava

Popis

Školenie je vypredané. Ďakujeme za Váš veľký záujem.

Jedinečné školenie o zmenách v postupoch verejného obstarávania. Školenie bude zamerané na praktické kroky verejného obstarávateľa v čase prípravy, vyhlasovania súťaže, vyhodnocovania ponúk a podmienok účasti pri najčastejšie používaných postupoch.

Pomocou procesných diagramov si vysvetlíme, ako sa zmení následnosť krokov verejného obstarávateľa.

Termín

20. 11. 2018

Miesto konania

Bratislava


Ružová dolina 6

Mapa