Praktická aplikácia veľkej novely zákona o VO - B. Bystrica

Popis

Jedinečné školenie o zmenách v postupoch verejného obstarávania. Školenie bude zamerané na praktické kroky verejného obstarávateľa v čase prípravy, vyhlasovania súťaže, vyhodnocovania ponúk a podmienok účasti pri najčastejšie používaných postupoch.

Pomocou procesných diagramov si vysvetlíme, ako sa zmení následnosť krokov verejného obstarávateľa.

Navyše každý účastník školenia dostane:

  • vytlačenú vami obľúbenú verziu zákona spolu s priestorom na poznámky.

Termín

26. 11. 2018

Miesto konania

Banská Bystrica


Hotel Lux, Nám. slobody 2

Mapa