Konferencia Verejné obstarávanie 2019 Právo & Prax

Odborný program v 1. konferenčný deň - 9:00 - 16:00
Odborný program v 2. konferenčný deň - 9:00 - 12:00
Registrácia od 8:00

Témy na ktoré sa môžete tešiť:

  • Prvé praktické skúsenosti s novelou
  • Rámcový zámer zavedenia profesionalizácie VO
  • Sociálne verejné obstarávanie – zákonné povinnosti a niečo navyše
  • eKatalógy ako skvelé riešenie operatívnych nákupov
  • Eurofondové zákazky a tlak na čerpanie
  • Inšpirácie z firemného nákupu

Presné znenie prednášok vrátane mien prednášajúcich budeme uverejňovať predbežne.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu