Nové pravidlá pre eurofondové zákazky a ich kontrolu v roku 2019

Popis

Školenie je už vypredané, ďakujeme za Váš veľký záujem

V posledný októbrový deň roka 2018 vyšiel novelizovaný Systém riadenia EŠIF (verzia 7) a množstvo upravených metodických pokynov a vzorov CKO určujúcich pravidlá nad rámec zákona o verejnom obstarávaní pre zadávanie zákaziek od nízkej hodnoty po nadlimitky, ako aj pre výnimky zo zákona. Zmeny sa týkajú aj pravidiel pre kontrolu rámcových dohôd a dynamických nákupných systémov a určovania finančných opráv (tzv. „korekcií“) za pochybenia vo verejnom obstarávaní.

Predmetom školenia bude predstavenie týchto nových pravidiel týkajúcich sa celého životného cyklu verejných obstarávaní, ba i výnimiek, a to od fázy prípravy až po zazmluvnenie zákazky a ich dopad na každodennú obstarávaciu prax.

Ukážeme si ako vyzerá priebeh a trvanie kontroly VO u poskytovateľa podľa nových pravidiel EŠIF, ako aj na špecifiká pravidiel vyplývajúcich z príručiek rôznych operačných programov.

Budeme tiež diskutovať o nových finančných opravách a eliminácii rizík s nimi spojených a podelíme sa o čerstvé skúsenosti s novými trendmi u kontrolórov a audítorov pri identifikovaní pochybení vo verejnom obstarávaní.

Termín

14. 02. 2019

Miesto konania

Bratislava


Ružová dolina 6

Mapa