Nové pravidlá pre eurofondové zákazky a ich kontrolu v roku 2019

Registrácia: 8:30 - 9:00
Odborný program: 9:00 - 15:00

Témy školenia:

  • Novelizovaná verzia Systému riadenia EŠIF a metodických pokynov CKO
  • Novinky pravidiel eurofondových zákaziek v príručkách pre prijímateľov na rôznych operačných programoch + nové lehoty kontroly VO
  • Praktický dopad novely zákona o verejnom obstarávaní a elektronickej komunikácie na podstúpenie kontroly eurofondových VO
  • Životný cyklus zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a ich kontroly
  • Ako podľa nových eurofondových pravidiel zrealizovať nadlimitné postupy a úspešne absolvovať ich kontrolu
  • Pozor na nové finančné opravy!
  • Skúsenosti prijímateľov aj poskytovateľov NFP s aktuálnymi trendmi výkonu kontrol VO a auditov