Novely a najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní

Popis

Život verejných obstarávateľov a obstarávateľov ovplyvnia posledné novely. Novela zákona o Registri partnerov verejného sektora je od 1.9.2019 v účinnosti, pričom pribudli zmeny, ktoré výrazne ovplyvňujú pravidlá, kedy je možné podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom.

V parlamente prešla prvým čítaním novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne ÚVO s plánovanou účinnosťou od 1.1.2020. Spoločne si prejdeme aktuálne i plánované zmeny v procese verejného obstarávania.

Neobídeme ani tému profesionalizácie verejného obstarávania, ktorá už dostáva jasné kontúry.

Neoddeliteľnou súčasťou školenia bude aj najdôležitejšia rozhodovacia prax ÚVO a judikatúra Súdneho dvora EÚ, ktorá prelomovými rozhodnutiami upozorňujú na význam a ciele jednotlivých nástrojov vo verejnom obstarávaní.

VĎAKA VEĽKÉMU ZÁUJMU zmena miesta konania (pôvodne Ružová dolina 6)


Doprava a dostupnosť

Pozrite si informácie k doprave, parkovaniu a dostupnosti do ARUBA Business Centra.

Termín

15. 10. 2019

Miesto konania

Bratislava


ARUBA Business Center, Galvaniho 7D

Mapa