Novely a najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní

Registrácia: 8:30 - 9:00
Odborný program: 9:00 - 15:00

Témy školenia:

 • Zmeny zákona o RPVS ovplyvňujúce podpisovanie zmlúv
 • Najdôležitejšie rozhodnutia UVO a Súdneho dvora EU ovplyvňujúce praxe,
  • napr. Kľúčové rozhodnutia určovania a vyhodnocovania podmienok účasti
  • Ako si ustáť vylúčenie mimoriadne nízkej ponuky
  • Delenie predmetu zákazky pohľadom rozhodnutí kontroly
  • Predstava Súdneho dvora EU o náležitostiach informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk
  • Definícia koncesie a zákazky pohľadom rozhodnutia Rady úradu
 • Pripravované zmeny zákona o VO k 1.1.2020 (Novela z dielne UVO)
 • Aktuálny vývoj profesionalizácie vo verejnom obstarávaní