Novely a najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní

Účastnícky poplatok: 108 € (s DPH)
Členovia APUeN SK majú 10€ zľavu z účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok zahŕňa študijné materiály a občerstvenie počas celého školenia.

Fakturačné údaje pre vykonanie platby:
APUEN AKADÉMIA s.r.o. , Zámocká 8, 811 01 Bratislava
Adresa kancelárie: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 48282413
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK63 1100 0000 0029 4700 9138

Organizátor si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 50% z účastníckeho poplatku v prípade neúčasti zaregistrovaného účastníka.