Konferencia Verejné obstarávanie 2020 Právo & Prax

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D (Ministerstvo práce a socialných vecí ČR)
Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
Mgr. Martin Hadaš, LL.M. (Masarykova univerzita)
PhDr. Jan Vašek, MSc. (Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze)
doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. (Technická univerzita v Košiciach)

Zoznam prednášajúcich budeme priebežne aktualizovať.