Konferencia Verejné obstarávanie 2020 Právo & Prax

Odborný program v 1. konferenčný deň - 9:00 - 16:30
Odborný program v 2. konferenčný deň - 9:00 - 12:00
Registrácia od 8:00

1. deň konferencie

9:00 - 9:10 - Otvorenie konferencie

9:15 - 10:45 - Zodpovedné verejné obstarávanie

 • Od 1.1.2020 zákon očakáva, že ak vyhlásime aspoň 10 podlimitných a nadlimitných zákaziek, tak v aspoň 6% z nich budeme spoločensky zodpovední. Úvodom bloku bude prehľad judikatúry SDEU a vybraných rozhodnutí UHOS a UVO vo veci zodpovedného verejného obstarávania.

 • Inšpirujte sa best practise zákazkami v oblasti zodpovedného zadávania zákaziek a ak Vás to bude baviť, implementujte si tento prístup aj do interných noriem. A o tom aké sú jeho výhody a kedy radšej voliť ad hoc prístup budeme diskutovať v panelovej diskusii.

Diskutujúci:

 • Jaroslav Lexa
 • Martin Hadaš
 • Leona Gergelová Šteigrová
 • Zbyněk Pochmon

11:15 - 12:15 - Cirkulárna ekonomika

Je zaujímavé, že takmer všetci výrobcovia výrobkov z recyklovaných materiálov ich vyvážajú do zahraničia. V SR a ČR sa nenakupujú recyklované alebo opraviteľné výrobky! Aké jednoduché je využitie recyklovaných výrobkov vo verejnom obstarávaní, hodnotenie stopy CO2 nakupovaných materiálov alebo nakupovanie výrobkov z lokálnych zdrojov, či ako nahradiť predaj prenájmom predstaví Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Na praktických príkladoch si ukážeme, že keď odpad tvoríte, tak ho dokážeme nielen triediť a recyklovať, ale aj nakupovať. Len tak môže fungovať cirkulárna ekonomika v praxi!

Prednáša:

 • Martina Ľuptáková

13:15 - 14:15 - Tvorba a modifikácia plánu nákup

Každý z nás pozná to frustrujúce obdobie tvorby plánu budúcich zákaziek. Polovicu nám nedodali, nikto nechápe prečo to vlastne požadujeme a nikto netuší ako boli stanovené predpokladané rozsahy budúcich nákupov. O sledovaní plnenia aktuálnych zmlúv a rámcových dohôd snívajú mnohí z nás. Ako komunikovať túto zložitú oblasť nákupu, ako tvoriť plán nákupu (najmä z pohľadu prioritizácie) a ako modifikovať plán v priebehu kalendárneho roka bude ústrednou témou tohto bloku. Komunikácia je kľúčová a to aj v prípade, ak náš interný kolega zdržuje, oddaľuje a komplikuje.

Prednáša:

 • Jan Vašek

14:35 - 16:10 - Ako kompetencie ovplyvňujú život nákupcu

Tlak na striktné dodržiavanie zákonných povinností niekedy bráni pozrieť sa na nákupný prípad z inej, mnohokrát jednoduchšej a prínosnejšej strany. Na druhej strane tlak vedenia inštitúcií na úspory za každú cenu môže spôsobovať zbytočný stres, zníženú kvalitu a veľkú chybovosť v samotnej administratíve nákupu. No v nákupe existuje aj slobodný, rešpektujúci prístup, kedy si nákupný tím môže robiť rozhodnutia aj sám. Tieto modely vo veľkom závisia od vedenia inštitúcií, ale impulz musí vychádzať z kvalitného nákupného tímu. K radikálnej zmene je možné dospieť aj prostredníctvom malých krokov. No a zlepšovať sa vieme aj sami prostredníctvom špeciálneho modelu merania kompetencií nákupcov z dielne Európskej komisie.

Prednášajú:

 • Zuzana Bučeková
 • Jozef Kubinec
 • Jan Vašek

2. deň konferencie

9:00 - 10:00 - Ako uvažovať pri nákupe SMART riešení

Každý chce byť “SMART”. Lebo je to “IN”, je to trendy a je to pekné. O to ťažšie sa nám vo vnútri inštitúcie vysvetľuje, že nakúpiť SMART riešenia nie je také jednoduché ako si to každý predstavuje. SMART riešenia nemenia len systém práce / prezentácie alebo služby, ale menia aj spôsob premýšľania nad opisom predmetu zákazky. Nad nastavením verejného obstarávania ako takým. Preto sa v tomto bloku budeme venovať otázke smart riešení z pohľadu verejného obstarávania.

Diskutujú:

 • Martin Hadaš
 • Jaroslav Lexa
 • Ivan Pudiš

10:15 - 11:15 - Naše vedecké kapacity môžu uľahčiť prácu nákupcom

Pred pár rokmi do zákona pribudla výnimka umožňujúca zadávať zákazky slovenským verejným vysokým školám. Aký potenciál táto spolupráca skrýva, v čom všetko nám vedia univerzity pomôcť a ako vlastne fungujú takéto "science to goverment" projekty. Vedecká práca môže nájsť uplatnenie aj v príprave verejného obstarávania, a to najmä vďaka analýze zverejnených metadát, analýze trhového správania v danom segmente alebo nezávislými odbornými analýzami opisu predmetu zákazky (už dnes využívané v stavebníctve). Zistené poznatky nám vedia pomôcť nielen pri určovaní predpokladaných hodnôt, ale aj pri overovaní prítomnosti kartelového správania.

Prednášajú:

 • Radoslav Delina
 • Michal Garaj

11:15 - 12:00 - Najdôležitejšia judikatúra Súdneho dvora EU

Záver konferencie venujeme najzaujímavejším judikátom Súdneho dvora EU, ktoré nám môžu pomôcť v ťažkých situáciách urobiť správne rozhodnutia.

Prednášajú:

 • Marcela Turčanová
 • Karol Meliška

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.