Nákupné fórum obstarávateľov

Popis

Obstarávatelia vidia mnohé nástroje a postupy z iného pohľadu ako verejní obstarávatelia. Aj špecifickosť predmetu zákazky si vyžaduje osobitný prístup k príprave a voľbe postupov obstarávateľov. Práve z tohto dôvodu sme pripravili jarné Nákupné fórum určené pre obstarávateľov, na ktorom si prejdeme témy a situácie, ktoré sa ich najviac dotýkajú.

Termín

01. 04. 2020 - 02. 04. 2020

Miesto konania

Tatranská Lomnica


Hotel Simi - Teniscentrum

Mapa